Výrobní hala Záhorovice

Přístavba výrobních a skladovacích prostor ke stávající hale.